Safety measures concerning the Coronavirus COVID-19. Read more about the measures.

x

Klaus Regling in interview with De Telegraaf (Dutch version)

ESM
Interview with Klaus Regling, ESM Managing Director
Published in De Telegraaf (Netherlands), 2 October 2018
Interviewers: Martin Visser and Dorinde Meuzelaar
Original language: English

 
Waarover heeft u met de minister gesproken?
 
Er is een discussie gaande over het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie. Dus is het goed om daar regelmatig met elkaar over van gedachten te wisselen. Hij is natuurlijk onderdeel van dat debat, ik heb daar ook ideeën over.
 
Wat moet er nog gebeuren?
 
We hebben vooruitgang geboekt, maar we zijn nog niet klaar. Het resolutiemechanisme, bedoeld om een faillissement van een bank af te wikkelen, is nog niet helemaal af. Er moet nog een financiële achtervang komen. Uiteindelijk moet er ook een Europees depositogarantiestelsel komen, als we de problemen uit het verleden hebben afgehandeld. Ook het verder optuigen van het ESM is belangrijk. De meeste lidstaten zijn het erover eens dat het ESM een grotere rol moet spelen in de toekomst.
 
U bent er voorstander van dat het ESM het Europees Monetair Fonds wordt?
 
We hoeven de naam in ieder geval niet te veranderen naar EMF. We heten nu Europees Stabiliteitsmechanisme, dat is een goede naam en zo staan we bekend in de kapitaalmarkt.
 
De naam Europees Monetair Fonds ligt te gevoelig?
 
Ook. Sommigen vinden die niet passend omdat ‘monetair’ een bepaalde connotatie draagt. We willen geen monetair instituut zijn.
 
Maar los van de naam, hoe zit het met de inhoud?
 
Als we een breder mandaat krijgen, dan zouden we vanaf het begin al samenwerken met de Commissie, om te onderhandelen en het verloop van hervormingen in de gaten te houden. Dat betekent ook dat we ook in economisch rustiger tijden goed op de hoogte moeten zijn. Op dit moment houden we niet alle onze 19 lidstaten in de gaten. Dat zou moet onderdeel moeten worden van het nieuwe mandaat.
 
Er is discussie over een zogeheten rainy day fund, steun bij economische tegenslag. Hoeveel risico’s moeten we met andere landen gaan delen?
 
Ik zou dat anders omschrijven. Er zijn instrumenten nodig om de monetaire unie minder vatbaar voor crisis te maken. Nu hebben we een vangnet als landen zich niet meer kunnen financieren, het ESM. Maar we hebben ook een mechanisme nodig voor macro-economische stabilisatie. Grote monetaire unies, zoals de VS, hebben ook mechanismen om de economie bij te sturen als er te grote verschillen ontstaan tussen regio’s. Zo stromen er belastinginkomsten of sociale zekerheid van de ene naar de andere regio, afhankelijk van onderlinge conjuncturele verschillen. Je kunt dit opzetten zonder dat de eurozone een transferunie wordt.
 
De kans is toch groot dat Nederland vaker voor Italiaanse werklozen opdraait dan andersom?
 
Als je terugkijkt over de afgelopen 25 jaar, waren er periodes dat Italië er economisch beter voor stond dan Nederland.
 
Italië wil belastingen verlagen en uitgaven verhogen. Als er door fout beleid problemen ontstaan, moet Nederland daar dan voor opdraaien?
 
Dit is precies een voorbeeld dat niet onder zo’n mechanisme zou vallen. Niet als het door eigen toedoen mis gaat. Het mechanisme zou er zijn om landen te helpen wanneer ze zich in een andere richting ontwikkelen dan de rest van de eurozone.  Daarvoor kun je mechanismen hebben, via overheidsinkomsten, sociale zekerheid of financiële regelingen, om die effecten te dempen.
 
Nederland is hier sceptisch over. Wij zijn bang te moeten betalen voor de fouten van anderen.
 
Dat begrijp ik. Daarom moet zo’n mechanisme worden opgezet zonder permanente transfers of delen van staatsschuld. Een land dat hulp nodig heeft, moet dat terugbetalen. En andere landen kunnen op een later moment hulp krijgen. Anders slaat het nergens op en is het zelfs gevaarlijk. Want dan worden landen beloond voor wanbeleid.
 
Er wordt gesproken over het toelaten van Oost-Europese landen, zoals Bulgarije, tot de euro. Is de eurozone daar sterk genoeg voor?
 
Zelfs tijdens de crisis kreeg de eurozone meer leden. Het is dus niks nieuws als er nieuwe landen bijkomen. Ik ben ervan overtuigd dat binnen de komende 10 tot 20 jaar alle EU-landen die nog geen lid zijn van de eurozone, de euro hebben ingevoerd. Dat was altijd al de bedoeling en ik denk ook dat dat gaat gebeuren.
 
Vergroot dat de bestaande verschillen binnen de eurozone niet?
 
Tot op zekere hoogte wel. Dat is een extra reden om instrumenten in te voeren gericht op aanpak van die verschillen. Overigens is het geen probleem als er landen bijkomen met een lager gemiddeld inkomen. Het wordt pas een probleem - en dat was wat we in Griekenland en andere landen zagen - als inkomens sneller stijgen dan de productiviteit. Want dat bepaalt het concurrentievermogen. 
 
Bent u bang dat Griekenland hervormingen terugdraait?
 
Ze hebben die hervormingen toegezegd. De Griekse begroting staat er dit jaar iets beter voor dan gedacht. Die ruimte mag de Griekse regering gebruiken. Als ze hun beleid wijzigen, moeten ze dat wel bespreken met de Europese instellingen. Ze zijn nog niet 100% losgeknipt.
 
Want Nederland wil zijn geld terug.
 
Nee, het ESM wil zijn geld terug. Zolang wij worden terugbetaald, zijn er geen kosten voor Nederland. Er is nog geen cent Nederlands belastinggeld gebruikt voor de Griekse steun.
 
 
 
 
 

Contacts

Cédric Crelo
Head of Communications and Chief Spokesperson
+352 260 962 205

Anabela Reis
Deputy Head of Communications and Deputy Chief Spokesperson
+352 260 962 551

George Matlock
Senior Financial Spokesperson
+352 260 962 232

Juliana Dahl
Senior Economic Spokesperson
+352 260 962 654